POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY www.fryzjer-elle.pl

  1. Elżbieta Wach prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ELŻBIETA WACH SALON FRYZJERSKO – KOSMETYCZNY „elle” przetwarza na stronie internetowej dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym.

  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elżbieta Wach prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ELŻBIETA WACH SALON FRYZJERSKO – KOSMETYCZNY „elle”, ul. Królewiecka 11/16, 54-117 Wrocław, NIP: 8991725894, REGON: 021553180 tel. +48 71 7111626; e-mail: kontakt@fryzjer-elle.pl.

  3. Użytkownikowi przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

  4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  5. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

  6. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Formularz kontaktowy

  1. Elżbieta Wach prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ELŻBIETA WACH SALON FRYZJERSKO – KOSMETYCZNY „elle” korzysta na stronie internetowej z formularza kontaktowego.

  2. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych spowoduje, że obsługa formularza kontaktowego nie będzie przeprowadzona. Dane osobowe zawarte w formularzu będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia.

  3. W przypadku wysłania zapytania użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu obsługi zgłoszenia. Brak podania danych osobowych spowoduje, że proces usługi, wobec osoby, której dane dotyczą, nie będzie przeprowadzony. Po przyjęciu zgłoszenia dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzoną działalnością, w tym: zapisania Klienta na usługę, a gdy zajdzie taka konieczność odwołania zapisanego na wizytę Klienta, zmiany terminu i godziny zapisu na wizytę, potwierdzenia wizyty lub kontaktu z Klientem w celach związanych z działalnością salonu; wykonania samej usługi w salonie; kontaktowania się z Klientem w związku z planowanymi do wykonania lub już wykonanymi usługami, marketingu własnego salonu np. przesyłania informacji o promocjach i nowościach w zakresie usług wykonywanych w salonie oraz informacji związanych z działalnością salonu - drogą mailową (w tym w postaci newsletterów) lub sms'ami.